Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SKLEP.BIOBIDET.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator Strony przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności i przetwarza Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znanym popularnie pod skrótem RODO.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zdzisław Żukowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HAPPY HOUSE ZDZISŁAW ŻUKOWSKI. Mogą Państwo kontaktować się z administratorem strony pod adresem: Warszawska 284, 05-092 Łomianki, adresem e-mail: biobidet@biobidet.pl oraz numerem telefonu: 539 677 188.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
realizacji umowy: w szczególności świadczenia usługi Konta, przyjmowania płatności, wysyłki zamówień, rozpatrywania reklamacji oraz realizacji takich uprawnień jak gwarancja czy rękojmia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit c RODO
w uzasadnionym interesie nas jako Administratora danych oraz podmiotów trzecich tj. dla zapewnienia prowadzenia korespondencji, dla celów analitycznych, zapewnienia lepszego doboru treści wyświetlanych w serwisie, marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora osób trzecich (w tym poprzez wykorzystanie plików cookies), dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia możliwości wykazania postępowania zgodnego z prawem, w szczególności z RODO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją usług na rzecz Państwa. Mogą to być w szczególności: osoby zatrudnione u Administratora, dostawcy usług w zakresie hostingu, poczty elektronicznej, firmy pocztowe i kurierskie, firmy transportowe, dostawcy oprogramowania w szczególności niezbędnego do obsługi sklepu internetowego, firmy zapewniające obsługę IT, podwykonawcy Administratora, a także dostawcy usług prawnych oraz księgowych.
Jeżeli korzystają Państwo z usługi Konta, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z tychże usług. Jeżeli dokonali Państwo u nas zakupu, Państwa dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia związanych z tym wzajemnych zobowiązań cywilnoprawnych oraz podatkowych. Państwa dane osobowe związane z korzystaniem z plików cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia z Państwa urządzeń lub zablokowania w ustawieniach przeglądarki.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
Mają Państwo prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
W przypadkach, w których Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego oraz ze względu na Państwa szczególną sytuację, w pozostałych przypadkach.
W przypadku Państwa danych przetwarzanych w systemie informatycznym w celu realizacji umowy, mają Państwo do otrzymania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie, a także przekazania ich do innego wskazanego administratora.
Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mają Państwo prawo do skontaktowania się z nami pod adresem e-mail: biobidet@biobidet.pl lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Państwem.
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies (ang. ciasteczka) to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerach lub urządzeniach mobilnych, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym pliki cookies w Państwa urządzeniu jest Administrator.
Stosowanie przez Administratora plików cookies zasadniczo nie powinno prowadzić do Państwa identyfikacji.
Nasza strona używa następujących rodzajów plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego Państwo pochodzą, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W większości przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa komputerach lub innych urządzeniach. W każdym czasie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki, aby blokowała ona pliki cookies albo każdorazowo informowała o ich zapisaniu na urządzeniu. Muszą Państwo jednak pamiętać, że ograniczenia w zakresie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszego serwisu.